"Rondhoevig, kortgekoot, de vetlok lang

't Been fijn, huid teer, oor kort,hoofd klein en droog

Nek krom, borst breed, sterk kruis, en vlugge gang

Staart dik, maan dun, wijd neusgat, vurig oog,

Zie, niets ontbrak aan 't edele ros, dan dat

Op ’t fiere dier een fiere ruiter zat."